ORGANIZERS, PATRONAGE and FINANCING

ORGANIZERS:

Bydgoszcz University of Science and Technology

PATRONAGE:

POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Engineering Sciences

Committee on Surface Engineering, PAS - Poznań Branch

FINANCING:

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą:

Doskonała nauka/wsparcie konferencji naukowych, nr projektu DNK/SP/550660/2022, kwota dofinansowania  124 487,00 zł, całkowita wartość projektu 138 867,00 zł.