ORGANIZING COMMITTEE

ORGANIZING COMMITTEE:

dr hab. inż. Tomasz Paczkowski - Chairman

dr hab. inż. Piotr Domanowski - Organizational Secretary

dr inż. Jarosław Zdrojewski - committee member

dr inż. Piotr Szewczykowski - committee member

dr inż. Artur Kościuszko - committee member

mgr inż. Helena Ciara- committee member

mgr inż. Natalia Konczal - committee member